Giới Thiệu Next Smarter

Next Smarter chúng tôi được lập nên với mục đích rất rõ ràng được định hướng bởi các giá trị sau.

Triết Lý

Next Smarter được thành lập để hỗ trợ các cá nhân đang kinh doanh, startups và các doanh nghiệp SMB áp dụng công nghệ & các chiến lược marketing bài bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sứ Mệnh

Tư vấn, đào tạo và triển khai các công cụ hỗ trợ, giải pháp marketing đã được kiểm chứng cho khách hàng để đạt mục tiêu tăng tối thiểu gấp đôi doanh số hoặc lợi nhuận.

Tầm Nhìn

Tới năm 2025, giúp đỡ ít nhất 5000 cá nhân hoặc doanh nghiệp đạt mục tiêu sứ mệnh đặt ra.

Giá Trị Cốt Lõi

Next Smarter coi trọng và lưu giữ các giá trị sau:

  • Định hướng vì khách hàng trong mọi hoạt động
  • Tác phong & dịch vụ chuyên nghiệp
  • Sự hài lòng của khách hàng là thước đo kết quả công việc
  • Mỗi một thành viên Next Smarter đều phải là một chuyên gia tư vấn hoặc đào tạo
  • Liên tục cập nhật tri thức & công nghệ tiên tiến trên thế giới
  • Liên lục cải tiến, không mắc cùng một sai lầm lần thứ hai

Slogan

Thông Minh Hơn Để Phát Triển Bền Vững!

Đây là điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới khách hàng, luôn phải tự nâng cấp mình và doanh nghiệp để có thể đối phó với thị trường liên tục biến động.